Geodezja

Geodezja

Usługi pomiarowe, czyli geodezja, to ważna dziedzina wiedzy i działalności ludzkiej, bez której wiele dziedzin pracy i aktywności człowieka nie miałoby szansy się rozwijać. Jest to nauka techniczna, z dziedziny kartografii, albo szerzej – geografii. Bez pracy geodetów niemożliwy byłby rozwój infrastruktury przestrzennej (budownictwa, dróg itd.), jak również sprawne poruszanie się po miastach, miejscowościach i plenerach. Bylibyśmy ograniczeni do przestrzeni nam znanych, a poruszanie się w jakichkolwiek innych obszarach byłoby dla nas błądzeniem po omacku.

Profesjonalne, dokładne pomiary terenu oraz uzyskane ich drogą szczegółowo opracowane mapy i inne materiały, służą jako baza informacji na temat ukształtowania terenu i dają pojęcie o panujących na danym obszarze warunkach przestrzennych. Materiały opracowane dzięki pracy geodetów (czyli profile, mapy i inne opracowania, a także niezbędne dokumenty o charakterze prawnym) umożliwiają między innymi dokładne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzeni.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.