Budownictwo

Czym jest budownictwo?

Cokolwiek chcemy postawić nowego lub zmienić istniejący stan zabudowań, mamy do czynienia z budownictwem. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Budownictwo to rodzaj działalności, którego celem jest wznoszenie nowych budynków. Wymaga ona nie tylko umiejętności, zdolności, techniki, zaangażowania, ale przede wszystkim doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na najwyższym poziomie.

Budownictwo jest bezpośrednio powiązane z inżynierią lądową. Poza wznoszeniem nowych obiektów budownictwo zajmuje się także budynkami już istniejącymi. Chodzi mianowicie o to, że kiedy zachodzi taka potrzeba, są one poddawane przebudowie, modernizacji, odbudowie z jednej strony, z drugiej natomiast konserwacji.

Budynki mogą być umiejscowione w różnych punktach. Biorąc pod uwagę powyższy aspekt – miejsce występowania – budownictwo może być lądowe i wodne. Do zadań pracowników związanych z budownictwem należy także wyburzanie istniejących obiektów, jeżeli zachodzi taka konieczność – mogą tu decydować względy bezpieczeństwa.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.