Aluminium

Materiały konstrukcyjne – aluminium

Tworzenie i projektowanie konstrukcji należy rozpocząć od doboru materiałów. Materiały konstrukcyjne charakteryzują się różną wytrzymałością. Badania np. aluminium, czy stali polegają na statycznej próbie rozciągania metali. Sprawdza się, jakie naprężenia mogą wystąpić w materiale, aby nie uległ zniszczeniu, czy odkształceniu powyżej dopuszczalnych wartości. Aluminium jest materiałem lekkim, a zarazem wytrzymałym. Na pewno nie może równać się wytrzymałością z próbką stalową, ale wytrzymałość można zwiększyć stosując układ kratownicy, czy teownika. Aluminium ma szerokie zastosowanie w lotnictwie. Samolot dzięki niemu może być bardzo lekki. Skrzydła samolotu są wykonane z tego materiału, ale i również znajdujące się w nim wzmocnienia. Aluminium jest również bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o pył tego pierwiastka. Silnie rozdrobnione aluminium może wybuchnąć i jest bardzo niestabilne. Z aluminium inaczej zwanym glinem możemy na co dzień spotkać się w kuchni. Przecież pakujemy w nie codziennie kanapki do pracy.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.